در خواب پاییزی مسئولان؛

سیلی سیل، بر صورت سرزمین شقایق‌ها...!

امین امرایی، اختصاصی فرین

هنوز درد از دست دادن عزیزان دیارمان در سیلاب‌های سال‌ گذشته التیام نیافته که خبر از فاجعه‌ای دیگر به گوش می‌رسد. دست طبیعت این‌بار سیلی خود را بر صورت سرزمین شقایق‌ها می‌زند و با سیلابی نه آن‌چنان که به سیلاب بماند، ‌چنان نوازشمان می‌دهد، گویی که سال‌هاست به خواب رفته‌ایم...

منبع : هفته‌نامه‌ « فرین » |در خواب پاییزی مسئولان؛ سیلی سیل، بر صورت سرزمین شقایق‌ها...!
برچسب ها : شقایق‌ها ,سرزمین ,صورت ,سیلی ,خواب ,صورت سرزمین ,سرزمین شقایق‌ها ,سیلی سیل، ,مسئولان؛ سیلی ,پاییزی مسئولان؛ ,صورت سرزمین شقایق‌ها ,خواب پاییز