مديرعامل شرکت سياحتي عليصدر:

غار عليصدر تا سال 89 سودي در بر نداشته است

کساني که اين حرف‌ها را مي‌زنند، در اين25 سال کجا بودند که الان غوغا به پا کرده اند؟

مديرعامل شرکت سياحتي عليصدر با اشاره به اينکه غار عليصدر تا سال 89 سودي دربرنداشته است، گفت: کساني که اين حرف‌ها را مي‌زنند، در اين25 سال کجا بودند که الان غوغا به پا کرده اند؟

منبع : هفته‌نامه‌ « فرین » |غار عليصدر تا سال 89 سودي در بر نداشته است
برچسب ها : عليصدر ,سودي ,کرده اند؟ ,الان غوغا ,سياحتي عليصدر ,شرکت سياحتي ,مديرعامل شرکت ,شرکت سياحتي عليصدر